spacer

spacer

spacer

Jeroen van DamJeroen van Dam
Directeur Coöperatiezaken

spacer

Contact

Contact
088 - 032 18 80
Email
jeroen@dactari.nl

Dactari Dierenartsencoöperatie werd in 1969 opgericht door honderd dierenartsen onder de naam AUV Dierenartsencoöperatie. Inmiddels zijn ruim 2.300 praktiserende dierenartsen lid van Dactari. Dactari is een coöperatie van dierenartsenpractici. Haar taak is het ondersteunen van de leden in hun werk als praktiserend dierenarts. Dit kan zowel op het gebied van belangenbehartiging, als ook op financieel, juridisch en praktisch gebied.

Het oprichten van een groothandel in 1969 was de eerste belangrijke stap. Gezamenlijk inkopen gaf vele financiële en praktische voordelen. Daarna werd het zorgen voor kennis en kunde op het gebied van apotheekbeheer en het geven van diverse cursussen op praktijkmanagementgebied een belangrijk onderdeel van de coöperatie.
In een later stadium werd Instruvet, de groothandel op het gebied van instrumentarium, en Eurovet, het farmaceutisch bedrijf toegevoegd. Vooral Eurovet was een grote internationale speler op de markt met veel belangrijke producten.
Het voordeel van het verzekeren van huisdieren kreeg meer aandacht en in 2005 werd Petplan vanuit de coöperatie opgericht.

Verkoop bedrijven

Door de veranderingen op mondiaal niveau is uit strategische overwegingen besloten zowel de groothandel als het farmaceutisch bedrijf te verkopen.
In 2012 heeft dit plaatsgevonden:

  • Groothandel (incl. AUV Advies): aan Henry Schein
  • Eurovet: aan Dechra

De coöperatie hield het 51% belang in Petplan, maar heeft haar aandelen in 2014 verkocht aan de overige aandeelhouders.

De naam 'AUV, Ad Usum Veterinarum', is mee verkocht met de groothandel aan Henry Schein. De coöperatie behield het recht om gedurende een paar jaar de naam ook te mogen voeren. In 2014 heeft de coöperatie haar naam veranderd van AUV in Dactari: Dieren Artsen Coöperatie Ter Aller Revenuen En Inkomsten.

De coöperatie is nog eigenaar van het pand aan de Beversestraat te Cuijk en heeft haar werkzaamheden onder de naam Dactari voortgezet en haar projecten opgesplitst in de diverse onderdelen; ICOVet, PE-Veterinair, Dactari Support, Collectieve inkoop en Doc&Booff.