Nascholing

Samen leren, goed geregeld.

Registratie

Het online platform voor het bijhouden van jouw ontwikkelingsactiviteiten en jouw kwaliteitsregister.

Ondersteuning voor praktijken

Pasklare oplossingen voor een soepel draaiende praktijk.

Accreditatie

Organiseer je nascholing? Wij helpen je met de accreditatie.

Persoonlijke ondersteuning

Samen werken aan je persoonlijke uitdagingen.

Ons Dactari Fonds

Je zal het maar hebben: een goed idee dat niet te financieren is. Wij helpen je.

Over de organisatie

Maak kennis met ons en leer meer over onze missie, visie en waarden.

Commissies

Wij laten ons adviseren door de Commissie van Advies en de Investeringsadviescommissie.

Sponsoring & ondersteuning

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, onder andere door mooie initiatieven te ondersteunen.

Lidmaatschap

Ben jij praktiserend dierenarts? Of student diergeneeskunde?
Word kosteloos lid van onze coöperatie!

Vacatures

Kom jij binnenkort ons team versterken?

Privacy

Bij het bezoeken van onze website worden mogelijk persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Op deze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze zijn bij uw aanmelding als lid of aanmaken van profiel bij ICOVet of PE-Veterinair opgegeven. 

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Emailadres 
 • Geboortedatum 
 • Wachtwoord (nooit zichtbaar en niet raadpleegbaar door anderen) 
 • IPadres 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites 

Het is mogelijk om uw profiel aan te vullen met extra persoonsgegevens. Als u dat doet, worden deze ook verwerkt op deze website. Dit zijn de gegevens die u extra kunt opgeven: (mobiel) telefoonnummer, titel, geslacht, beroep, Uniek Dierenarts Nummer(UDN), CIBG nummer, interessegebied, eventuele opmerkingen, woonadres, factuuradres en de organisatie waar u werkzaam bent. De exacte gegevens verschillen per soort account; Dactari, ICOVet en/of PE-Veterinair. Ook kunt u een profielfoto uploaden in uw ICOVet account. U kunt uw profielgegevens altijd wijzigen. 

Het is ook mogelijk om uw voorkeuren in te stellen: 

 • Wel/niet ontvangen van nieuwsbrieven 
 • Wel/niet ontvangen van service email 
 • Wel/niet ontvangen van email updates. U ontvangt in beginsel updates over nieuwe of gewijzigde informatie per email van de groepen waar u aan deelneemt.  
 • Wel/niet genoemd kunnen worden in reacties 
 • Wel/niet zichtbaar maken van uw profiel voor andere ingelogde gebruikers 
 • Wel/niet openbaar maken van email adres 
 • Wel/niet openbaar maken van telefoonnummer 
 • Wel/niet openbaar maken van profielfoto 

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt? 

Persoonsgegevens die u op deze community/website opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen: 

 1. Enkel voor ICOVet: het optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen met andere gebruikers op deze community/website; 
 2. om met u in contact te kunnen treden en te reageren of door u gestelde vragen; 
 3. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen; 
 4. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie; 
 5. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden; 
 6. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en); 
 7. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; 
 8. het optimaal laten functioneren van onze community/websites; 
 9. de registratie van uw aanwezigheid bij geaccrediteerde nascholing; 
 10. het optimaal verlopen van de diensten/registers die we voor onze partners uitvoeren. Uw gegevens worden enkel uitgewisseld met deze partijen indien u specifiek van deze dienst(en) gebruik maakt. 

Hoe hebben wij toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken? 

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn: 

 1. u heeft toestemming gegeven; 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Uw registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over uw voorkeuren worden bewaard totdat u deze gegevens wijzigt of totdat u ons opdracht geeft uw profiel te verwijderen. Ook wordt uw profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van deze community/websites. Indien u uw account wilt verwijderen zal Dactari dit verzoek goedkeuren alvorens het wordt uitgevoerd. Dit in verband met de mogelijke gevolgen voor facturering en het doorgeven van de verwijdering aan andere organisaties op wie dit betrekking heeft. 

Leverancier van de Dactari Software van deze website is Tribe 

De software van het CRM systeem is niet van de verantwoordelijke, maar van een derde partij: Tribe. De verantwoordelijke heeft met Tribe een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Tribe zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Tribe en de verantwoordelijke gebruiken uw persoonsgegevens om de community/websites te beheren en te optimaliseren. De software van Tribe staat op eigen servers in Nederland. 

Leverancier van de ICOVet Software van deze community/website is Mett

De software van het CRM systeem is niet van de verantwoordelijke, maar van een derde partij: Mett. De verantwoordelijke heeft met Mett een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Mett zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Mett en de verantwoordelijke gebruiken uw persoonsgegevens om de community/websites te beheren en te optimaliseren. De software van Mett staat op eigen servers in Nederland. 

Leverancier van de PE-Veterinair Software van deze website is Xaurum

De software van het CRM systeem is niet van de verantwoordelijke, maar van een derde partij: Xaurum. De verantwoordelijke heeft met Xaurum een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Xaurum zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Xaurum en de verantwoordelijke gebruiken uw persoonsgegevens om de community/websites te beheren en te optimaliseren. De software van Xaurum staat op eigen servers in Nederland. 

Google Analytics 

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google. 

Uw rechten 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten: 

 1. Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze community/website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG). 
 2. Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de community/website over u verwerkt (artikel 20 AVG). 
 3. Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).